Với những token không được hỗ trợ trực tiếp bởi ứng dụng Ledger Live, bạn có thể được quản lý bằng cách sử dụng MyEtherWallet hoặc MyCrypto. Thông tin chi tiết đều được Ledger hướng dẫn cụ thể.