ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi lấy phục vụ khách hàng làm tiêu chí làm việc.

Bảo Ledger

Phòng kinh doanh:
- Chát Facebook: https://www.facebook.com/VNCEXCOM
- Giao dịch Ledger số lượng lớn

Long Ledger

Chuyên Gia Tư Vấn Coin và ledger Pháp
- Chát Facebook: https://www.facebook.com/VNCEXCOM

Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats