Khóa công khai và khóa riêng tư là gì?

Khóa công khai và khóa riêng tư (public key và private key) là một thành phần không thể thiếu của tiền điện tử được xây dựng trên mạng blockchain, là một phần của lĩnh vực mật mã lớn hơn được gọi là “Mật mã khóa công khai” (Public Key Cryptography, PKC) hoặc “Mã hóa bất...

Blockchain là gì?

Khi hầu hết mọi người nghĩ về blockchain, họ đang đề cập đến blockchain phi tập trung hoặc công khai như Bitcoin. Nhưng điều đáng nói là công nghệ này cũng có thể được sử dụng để xây dựng các blockchain tập trung, phù hợp hơn cho các doanh nghiệp so với các blockchain...

Giỏ hàng0
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tiếp tục mua hàng
0