Reset ví Ledger Nano về trạng thái ban đầu

Reset ví Ledger Nano về trạng thái ban đầu như khi xuất xưởng (factory reset) sẽ xóa toàn bộ private key trên đó, app đã cài và tất cả cấu hình thiết bị Ledger của bạn. Bạn có thể reset ví lạnh để cài đặt mới từ đầu, để khôi phục lại ví từ 24 ký tự đã lưu hoặc tặng lại ví lạnh cho ai đó.

Chú ý: khi reset ví lạnh mà không có 24 ký tự khôi phục sẽ làm mất private key, toàn bộ tài sản của bạn sẽ không khôi phục lại được.

The device can either be reset from its settings menu or by entering three incorrect PIN codes when unlocking it. Please choose one of the two options below:

Có 2 cách để reset ví lạnh Ledger, thông qua menu Settings hoặc nhập sau mã PIN code 3 lần. Áp dụng cho cả ví Ledger Nano Sví Ledger Nano X.

1. Reset từ menu Settings

  1. Kết nối và mở khóa thiết bị Ledger Nano bằng cách nhập mã PIN.
  2. Truy cập vào menu Settings
  3. Chọn Security và Reset all
  4. Đọc kĩ cảnh báo rồi nhấn nút bên phải để tiếp tục
  5. Nhấn cả 2 nút để Reset all.
  6. Nhập PIN code để xác nhận, đợi một lúc ví của bạn sẽ được reset

2. Reset từ PIN code

Cách thứ 2 đơn giản hơn nhờ tính năng bảo mật của ví Ledger, khi bạn nhập sai mã PIN 3 lần liên tiếp lập tức thiết bị sẽ bị reset để đảm bảo an toàn.

Tiếp theo, sau khi reset xong bạn có thể thao tác:

  • Cài đặt mới ví lạnh để tạo mới private key, ghi lại 24 ký tự khôi phục mới.
  • Khôi phục lại thiết bị từ 24 ký tự đã lưu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>